Typen Online

Deze cursus is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken. Wij maken gebruik van de speciaal voor kinderen ontwikkelde typesoftware van Typeworld.
Voor volwassenen hebben we een aparte typecursus.

De online typecursus is er in 2 varianten:

 • Met online begeleiding
  Hierbij mailt de leerling via het intern mailsysteem van TypeWorld Kids met een gekwalificeerde docent. De docent is beschikbaar voor vragen, houdt de vorderingen in de gaten, stimuleert en stuurt bij waar dat nodig is.
 • Zonder begeleiding
  In de online omgeving wordt de leerling via filmpjes aan de hand genomen. Maar er is geen begeleiding op afstand, de cursus wordt geheel zelfstandig gedaan. Discipline en doorzettingsvermogen zijn belangrijk om alles goed door te werken .

Met online begeleiding € 120

Zonder online begeleiding € 70

Voor beide vormen is dit inclusief een gratis certificaat na afloop en 1 jaar toegang tot Typeworld

Dompvloet Opleidingen verzorgt al decennia lang typecursussen. Door de jaren heen hebben wij ook veel kinderen met dyslexie opgeleid. Onze ervaring is dat dyslexie geen obstakel vormt voor het volgen van de typecursus.

Het gaat bij typen namelijk vooral om het typen van de tekens, woordherkenning speelt bij het aanleren van de toetsen geen rol. Mocht het wel noodzakelijk zijn, dan zal er extra aandacht worden besteed aan het kind.

Het kunnen typen is voor een kind met dyslexie extra waardevol. Remedial Teachers adviseren vaak voor kinderen met dyslexie het gebruik van een laptop in de klas. Als zij vlot kunnen typen, kunnen zij het tempo in de klas makkelijker bijbenen.

Lees meer ->

Meer informatie

Kosten

Met online begeleiding
Gedurende 15 weken lang wordt de cursist op afstand begeleid via huiswerkberichten en voortgangscontrole.
Inclusief een gratis certificaat na afloop en 1 jaar toegang tot Typeworld
€ 120
Zonder online begeleiding
De cursist volgt het online programma volledig zelfstandig. Uiteraard kunnen er wel vragen worden gesteld.
Inclusief een gratis certificaat na afloop en 1 jaar toegang tot Typeworld
€ 70

Dyslexie

Kinderen met dyslexie kunnen de cursus zonder problemen volgen en kunnen ook goed, blind en met 10 vingers leren typen. Bij het leren typen gaat het in eerste instantie om het typen van de tekens, woordherkenning speelt bij het aanleren van de toetsen geen rol.

Het kunnen typen is voor een kind met dyslexie extra waardevol. Remedial Teachers adviseren vaak voor kinderen met dyslexie het gebruik van een laptop in de klas. Als zij vlot kunnen typen, kunnen zij het tempo in de klas makkelijker bijbenen.

Lees meer ->

Investeer in je toekomst, leer typen

 • Speciaal ontwikkelde typesoftware in game-vorm
 • Blind en met 10 vingers
 • Minimaal 100 aanslagen per minuut
 • Goede voorbereiding op de middelbare school
 • Ook aanbevolen voor kinderen met dyslexie