Typen klassikaal op school

Blindtypen en de juiste vingerzetting leert uw kind het beste klassikaal. De begeleiding van de docent en het groepsgevoel in de klas motiveert kinderen de cursus succesvol af te ronden.

De docent begeleidt uw kind ook online, controleert het huiswerk en stimuleert met voortgangsberichtjes.

De combinatie van klassikaal lesgeven en online begeleiding zorgt ervoor dat de cursus wordt afgemaakt en uw kind slaagt met een diploma.

Klassikaal + online begeleiding = beste resultaat!

InhoudTypen Klassikaal bestaat uit 14 lessen (de laatste les wordt afgesloten met een examen). De cursus is inclusief een jaarlicentie Typeworld en diploma-uitreiking.
KostenAls de cursus via de school wordt aangeboden, ontvangt u een kortingscode en bedraagt het cursusgeld:
€ 179 (of 3 keer € 61)
Zonder kortingscode bedragen de kosten:
€ 189 (of 3 keer € 64)

Locatie Dag Tijd Datum
Anjelier Beverwijk wo. 13:00 sep. ’22
Atalanta Heerhugowaard ma. nnb 14 maart ’22
Benedictus Heiloo wo. 12:15 sep. ’22
Binnenmeer/Molenhoek/Vrijburg Uitgeest VOL vr. 14:45 4 maart ’22
Erasmus/Cocon Alkmaar do. 14:20 17 maart ’22
Helmgras Castricum nnb nnb sep. ’22
Juliana van Stolberg Castricum VOL di. 15:40 29 maart ’22
Kiem Egmond ma. 14:15 28 maart’22
Kleurenorkest Limmen wo. 12:30 23 maart ’22
Kornak Uitgeest nnb nnb sep. ’22
Kustlijn Castricum di. 14:30 sep. ’22
Meander/Paulus Heiloo VOL do. 14:30 24 maart ’22
Nicolaas Beets Alkmaar di. 14:30 sep. ’22
Panta Rhei Beverwijk wo. 14:30 sep. ’22
Paus Johannes wo. 14:10 23 maart ’22
Springschans Heiloo nnb nnb sep. ’22
Visser ’t Hooft Castricum di. 14:30 1 maart’22
Vlindertuin Heerhugowaard nnb nnb sep. ’22
Wissel Uitgeest ma. nnb sep. ’22
Zeester Heerhugowaard nnb nnb sep. ’22
Zeppelin/Hasselbraam Heerhugowaard do. nnb sep. ’22

In deze typecursus leren de kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool het toetsenbord blind en met de juiste vingers bedienen. Er wordt opgeleid en getraind tot een typesnelheid van ten minste 100 aanslagen per minuut. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van een gezonde werkhouding.


De cursus bestaat uit 14 lessen van 50 minuten en een diploma-uitreiking. De cursus wordt afgerond met een examen.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van onze laptops.

Na het aanleren van het toetsenbord wordt het programma Word (of een alternatieve tekstverwerker) gebruikt voor het overtypen en opmaken van werkstukken. Hierbij wordt de basis van het tekstverwerken behandeld. Daarmee leren de kinderen de opgedane typevaardigheid in de praktijk te brengen en raken zij bekend met de veel gebruikte tekstverwerker.

Dat kinderen op jonge leeftijd leren typen is van groot belang. Dit wordt nog eens onderstreept in dit artikel waarin aangetoond wordt dat blind leren typen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen.

Wij leiden de kinderen op om mee te kunnen doen aan een officieel examen typen. Het examen ziet er als volgt uit:

 1. Vaardigheidstest
  Gedurende 7 minuten moet een tekst blind en met de juiste vingers worden overgetypt met een gemiddelde snelheid van 100 aanslagen per minuut en een nauwkeurigheid van 99%. Er worden 2 testen gedaan waarvan de beste telt.
 2. Werkstuk
  Er moet een tekst worden overgetypt. Deze tekst moet worden opgemaakt en ingedeeld conform de voorgeschreven indeling voor het werkstuk. De beschikbare tijd hiervoor is 20 minuten.

Dyslexiecompensatie

Het is mogelijk om voor het examen een dyslexiecompensatie aan te vragen. Hiervoor dient een officiële dyslexieverklaring te worden overlegd. De compensatie behelst:

 1. Vaardigheidsproef: 90 aanslagen per minuut in plaats van 100 en een nauwkeurigheid van 98% i.p.v. 99%.
 2. Werkstuk: 25 minuten in plaats van 20 beschikbare tijd. Het werkstuk kan eventueel aangeboden worden in een vergroot lettertype.

Dompvloet verzorgt al jaren typecursussen en wij hebben ook veel kinderen met dyslexie opgeleid. Onze ervaring is dat kinderen met dyslexie de cursus zonder problemen kunnen volgen en ook goed blind en met 10 vingers kunnen leren typen. Bij het leren typen gaat het in eerste instantie om het typen van de tekens, woordherkenning speelt bij het aanleren van de toetsen geen rol.

Als blijkt dat een leerling toch moeite met de lesstof heeft, kent TypeWorld diverse individuele instellingen waarmee de docent het programma aan het leerniveau van de leerling kan aanpassen.

Lees meer ->

Meer informatie

Kosten

€ 189
of 3 termijnen van € 64

Dit is inclusief jaarlicentie Typeworld en een examen na afloop.
Als de cursus via school wordt aangeboden, ontvangt u een kortingscode en bedraagt het cursusgeld:

€ 179
of 3 termijnen van € 61

Dag/locatie

LocatieDagTijdDatum
Atalanta Heerhugowaarddi.voorjaar ’22
Benedictus Heiloowo.12:15voorjaar ’22
Binnenmeer/Molenhoek/Vrijburg Uitgeestvoorjaar ’22
Kornak Uitgeestma.14:30voorjaar ’22

Examen

Wij leiden de kinderen op om mee te kunnen doen aan een officieel examen typen. Het examen ziet er als volgt uit:

 1. Vaardigheidstest
  Gedurende 7 minuten moet een tekst worden getypt met een gemiddelde snelheid van 100 aanslagen per minuut worden gehaald met een nauwkeurigheid van 99%. De beste van de 2 proeven telt.
 2. Werkstuk
  Er moet een tekst worden overgetypt. Deze tekst moet worden opgemaakt en ingedeeld conform de voorgeschreven indeling voor het werkstuk. De beschikbare tijd hiervoor is 20 minuten.

Dyslexiecompensatie

Het is mogelijk om voor het examen een dyslexiecompensatie aan te vragen. Hiervoor dient een officiële dyslexieverklaring te worden overlegd. De compensatie behelst:

 1. Vaardigheidsproef: 90 aanslagen per minuut in plaats van 100.
 2. Werkstuk: 25 minuten in plaats van 20 beschikbare tijd. Het werkstuk kan eventueel aangeboden worden in een vergroot lettertype.

Investeer in je toekomst, leer typen

 • Speciaal ontwikkelde typesoftware in game-vorm
 • Klassikaal contactonderwijs
 • 14 lessen, 1 les per week
 • Persoonlijke aandacht en motivatie
 • Blind en met 10 vingers
 • Minimaal 100 aanslagen per minuut
 • Goede voorbereiding op de middelbare school
 • Ook aanbevolen voor kinderen met dyslexie