Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Dompvloet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dompvloet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Dompvloet verstrekt. Dompvloet kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en (deels geanonimiseerd) IP-adres.

Waarom heeft Dompvloet persoonsgegevens nodig?

Dompvloet verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast zal Dompvloet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten cursusovereenkomst.

Hoe lang bewaart Dompvloet persoonsgegevens?

Dompvloet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Dompvloet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bij de typecursussen maken wij gebruik van het onlineprogramma TypeWorld van Instruct Uitgeverij. De persoonsgegevens van de ingeschreven cursist worden hierin opgenomen voor een juist verloop van de cursus. De voor- en achternaam van de ingeschreven cursist wordt aan de docent verstrekt voor het bijhouden van een presentielijst.

Websitebezoek

Op de website van Dompvloet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het (deels geanonimiseerde) IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dompvloet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Dompvloet maakt gebruik van Google Analytics om de website te kunnen verbeteren.

  • Er is een verwerkers­­overeenkomst met Google afgesloten.
  • Er worden in geen geval persoonsgegevens gedeeld met Google.
  • De gegevens worden anoniem verwerkt.
  • De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dompvloet.nl. Dompvloet zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Dompvloet neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dompvloet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dompvloet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dompvloet op via info@dompvloet.nl. Dompvloet.nl en Domvloet-typen.nl zijn websites van Dompvloet. Dompvloet is als volgt te bereiken: Louise Henriëttestraat 25, 1814 XC Alkmaar, 06-49942618, info@dompvloet.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63500035