Meer informatie

Dat kinderen op jonge leeftijd leren typen is van groot belang. Dit wordt nog eens onderstreept door een in dit artikel in de Volkskrant waarin aangetoond wordt dat blind leren typen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Als je blind en met tien vingers kunt typen, wordt het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen maar ook e-mailen en internetten een stuk eenvoudiger. Met het typediploma op zak heeft uw kind nĂș maar ook straks op de middelbare school meteen een voorsprong.

In deze typecursus leren de kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool het toetsenbord bedienen met behulp van het tienvingersysteem-blindschrijven  blindtypen. Er wordt opgeleid en getraind tot een typesnelheid van ten minste 100 aanslagen per minuut. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van een gezonde werkhouding.

De cursus bestaat uit 14 lessen van 50 minuten en wordt afgesloten met een examen en diploma-uitreiking. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van onze eigen laptops. Na het aanleren van het toetsenbord wordt het programma Word (of een alternatieve tekstverwerker) gebruikt voor het overtypen en opmaken van werkstukken. Hierbij wordt de basis van het tekstverwerken behandeld. Daarmee leren de kinderen de opgedane typevaardigheid in de praktijk te brengen en raken zij bekend met de veel gebruikte tekstverwerker. De cursus wordt afgerond met een examen.