over dyslexie

Algemeen

Dompvloet verzorgt al jaren typecursussen en wij hebben ook veel kinderen met dyslexie opgeleid. Onze ervaring is dat kinderen met dyslexie de cursus zonder problemen kunnen volgen en ook goed blind en met 10 vingers kunnen leren typen. Bij het leren typen gaat het in eerste instantie om het typen van de tekens, woordherkenning speelt bij het aanleren van de toetsen geen rol.

Als blijkt dat een leerling toch moeite met de lesstof heeft, kent TypeWorld diverse individuele instellingen waarmee de docent het programma aan het leerniveau van de leerling kan aanpassen.

Indien nodig past de docent de snelheid en/of het foutenpercentage aan. Er kan gekozen worden voor diverse lettertypes waaronder Open Dyslectic en de oefeningen kunnen vergroot worden weergegeven.

Remedial Teachers adviseren vaak voor kinderen met dyslexie het gebruik van een laptop in de klas. Als zij vlot kunnen typen, kunnen zij het tempo in de klas makkelijker bijbenen.

Uitgebreid over Dyslexie

Er wordt vaak gedacht dat het leren blindtypen voor leerlingen met dyslexie extra moeilijk is omdat zij al zo veel moeite hebben met letters en woorden. Toch is dat niet waar. Twee kernproblemen spelen een rol bij dyslexie.

1. Automatiseren
Kinderen met dyslexie hebben moeite met het automatiseren van vaardigheden. Het lezen en het schrijven gaan niet automatisch. Ook andere vaardigheden, die niets met taal te maken hebben, raken soms niet goed geautomatiseerd.
Tips voor het typen:

 • Het automatiseren zal iets langer duren. Dit betekent dat kinderen met dyslexie meer tijd in de typecursus moeten stoppen. Wij raden aan om deze leerlingen alle oefeningen te laten maken en te werken met een haalbaar huiswerkschema.
 • Deze leerlingen kunnen in het groene dorp zelf oefeningen samenstellen met letters die ze nog lastig vinden. Liever iets langer op een eiland en langzamer vooruit dan te snel door de eerste eilanden heen reizen.
 • De docent kan het niveau van de Test hoger instellen. De leerling mag dan de test pas maken als er voldaan is aan een hoger percentage goed afgeronde oefeningen.
 • Als de oefeningen niet lukken, ook niet na herhaling kunnen de niveaus voor snelheid en nauwkeurigheid naar beneden bijgesteld worden om de leerling te stimuleren.

2. Wisselwerking tussen geschreven letters en spraak
De verwerking van spraakklanken in de hersenen verloopt bij kinderen met dyslexie niet optimaal. Het vertalen van de klanken die je hoort naar geschreven letters is lastig. Maar ook andersom levert het omzetten van geschreven letters naar een gesproken woord moeilijkheden op. Voor de typecursus speelt dit probleem echter nauwelijks een rol.

 • Bij het typen gaat het om de koppeling van een teken en de plaats hiervan op het toetsenbord. Het zien van een teken op het scherm moet worden gevolgd door een bewegingsbaan van de vinger om de bijbehorende toets in te drukken.
 • De leerling wordt niet beoordeeld op het vertalen van tekens naar klanken en klanken naar tekens. Spraak speelt daarom geen nadrukkelijke rol (alleen ondersteunend).
 • De oefeningen met letters hebben spraakondersteuning maar de oefeningen met woorden en zinnen hebben dit bewust niet. De leerling moet bij de typecursus juist niet afgaan op het gehoor en dat vertalen naar letters (waar ze juist zo’n moeite mee hebben) maar de leerling moet letter voor letter overtypen wat er op het scherm te zien is. Zonder spraak wordt de leerling gedwongen om analytisch te typen.

In TypeWorld

In TypeWorld wordt op de volgende manieren rekening gehouden met kinderen met dyslexie:

 • De leerling kan zelf een lettertype kiezen dat prettig is. Er is bewust gekozen voor lettertypes die voor dyslectici duidelijk zijn.

 • Het scherm met de oefening kan vergroot worden weergegeven door op het plusknopje te klikken: 

 • Bij de LETTER-oefeningen kunnen de letters uitgesproken worden. De spraak is niet direct nodig voor het automatiseren maar wel gunstig voor kinderen met dyslexie omdat ze naast het beeld ook de klank van het teken horen. Dit is een mogelijkheid die per dorp aan of uit gezet kan worden door de leerling zelf.


  De typecursus traint op deze manier de klank-tekenkoppeling.
 • Tijdens de typecursus wordt er intensief getraind met lettercombinaties die samen weer woorden vormen. Dit is goed voor de woordbeeldtraining.
 • De leerling typt letter voor letter en krijgt direct terugkoppeling bij fouten.
 • De letters zijn afwijkend van elkaar, ook als we ze spiegelen of draaien.

  De stok van de letters is duidelijk langer:

 • De letter die getypt moet worden heeft een afwijkende kleur en is onderstreept:

 • Er wordt geen gebruik gemaakt van teksten op papier. De leerling hoeft dus niet te schakelen tussen het beeldscherm en het papier. Dit geeft kinderen met dyslexie meer rust en overzicht.