Dompvloet Typen is CRKBO-geregistreerd

Per 1 juli 2010 is bepaald dat “niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs” met btw belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die geregistreerd is in het register van het CRKBO.
In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Om de registratie te verkrijgen is Dompvloet onderworpen aan een audit (uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland, kortweg CPION). Deze audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel.

Het resultaat van de audit (juli ’22) was positief, waarmee Dompvloet officieel is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Logo CRKBO